Tajemny Plan Poleca - 10 Książek

Dostępność: brak towaru
Cena: 250,00 zł 250.00
ilość zestaw

towar niedostępny

dodaj do przechowalni

Produkty w zestawie

Aby dodać zestaw do koszyka, wybierz wymagane warianty dla każdego z produktów.

Jak studiować Biblię - Watchman Nee

Jak studiować Biblię - Watchman Nee
Jak studiować Biblię - Watchman Nee

Autor: Watchman Nee

Ilość w zestawie: 1 szt.

22,00 zł Taniej w zestawie!

Biblia jest natchnionym Słowem Bożym i każdy wierzący powinien ją studiować, aby poznać bogatą i rozległą zawartość tego, co Bóg dla nas przygotował. Wydrukowano stosy dobrych książek na temat tego, jak studiować Biblię; większość z nich jednak koncentruje się niemal wyłącznie na kwestii metod. Nie poświęcono w nich należytej uwagi temu, jakim człowiekiem trzeba być, żeby studiować Biblię. Nawet przy najlepszych metodach nie możemy zyskać zbyt wiele studiując Biblię, jeśli nie będziemy przed Panem właściwymi ludźmi.

Posługa Bożego Słowa - Watchman Nee

Posługa Bożego Słowa - Watchman Nee
Posługa Bożego Słowa - Watchman Nee

Autor: Watchman Nee

Ilość w zestawie: 1 szt.

40,00 zł Taniej w zestawie!

Bóg wypowiada swoje słowo przez człowieka. To najważniejsze dzieło, jakie wykonuje na ziemi. W Starym Testamencie kierował swoje słowo do ludzi za pośrednictwem proroków i ich posługi, natomiast w Nowym Testamencie robił to przez posługę Pana Jezusa, a potem apostołów.
Choć jednak Bóg bardzo cieszy się, gdy pozwala nam wypowiadać słowo, nasza użyteczność jako sług słowa nie wynika z ilości poznania biblijnego ani nawet umiejętności elokwentnego przedstawiania prawdy, lecz z tego, do jakiego stopnia Pan zdołał uporać się z naszymi uczuciami, myślami, opiniami i cechami charakteru. Żebyśmy byli sługami Bożego słowa, musimy najpierw pozwolić Panu ukształtować nasze wnętrze za pomocą wychowawczego działania Ducha Świętego.
Książka Posługa Bożego słowa zawiera cykl poselstw, które wygłosił Watchman Nee w latach 1948-49, a więc po blisko trzydziestu latach usługiwania słowem. Poselstwa te są niezwykle głębokie, pełne światła i ściśle związane z nami oraz naszym stanem przed Panem; objawiają zarówno głębię doświadczenia ich autora, jak i naszą potrzebę otwarcia się na wewnętrzne działanie Ducha Świętego.

Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw - Watchman Nee

Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw - Watchman Nee
Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw - Watchman Nee

Autor: Watchman Nee

Ilość w zestawie: 1 szt.

11,00 zł Taniej w zestawie!

Bóg, zgodnie ze swym pragnieniem i planem, powziął decyzję, by Jego Syn, nasz Pan Jezus Chrystus był wszystkimi duchowymi sprawami i rzeczami. Kiedy wierzący dotykają osoby Chrystusa, dotykają rzeczywistości wszystkich duchowych rzeczy i spraw, a gdy Go zyskują, zyskują wszystko, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują.

Modlitewna posługa kościoła - Watchman Nee

Modlitewna posługa kościoła - Watchman Nee
Modlitewna posługa kościoła - Watchman Nee

Autor: Watchman Nee

Ilość w zestawie: 1 szt.

14,00 zł Taniej w zestawie!

W świecie, który rozpaczliwie potrzebuje Boga, Bóg często wydaje się ograniczony w Swych możliwościach działania, a Jego cel – zniweczony. Pomimo stale obecnych potrzeb, nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o Jego możność działania. Istnieje natomiast ograniczenie co do Jego gotowości do działania przy braku pełnej współpracy ze strony kościoła w modlitwie. Modlitwa kościoła kładzie tory, po których Bóg porusza się, by wypełnić Swój odwieczny cel. W książce Modlitewna posługa kościoła Watchman Nee przedstawia biblijne zasady, jakie wiążą się z tym rodzajem modlitwy, który związuje na ziemi to, co zostało związane w niebie i który rozwiązuje na ziemi to, co zostało rozwiązane w niebie. Dzięki modlitewnej posłudze kościoła wszelkie ograniczenia i utrudnienia w realizacji Bożej woli mogą zostać w skuteczny sposób przezwyciężone.

Poznaj Biblię w 24 godziny - Chuck Missler

Poznaj Biblię w 24 godziny - Chuck Missler
Poznaj Biblię w 24 godziny - Chuck Missler

Autor: Chuck Missler

Ilość w zestawie: 1 szt.

45,00 zł Taniej w zestawie!

Jak odczytać Biblię? Czy zbiór ksiąg pisanych przez kilkudziesięciu autorów od dwóch do przeszło trzech tysięcy lat temu – jest zrozumiały dla nas, w XXI wieku?

W 24 rozdziałach (każdy do przeczytania w godzinę) Chuck Missler prowadzi czytelnika przez kolejne biblijne księgi. Podaje historyczne fakty, pokazuje kulturowe tło, wyjaśnia zagadki, wskazuje na zaskakująco liczne powiązania między natchnionymi księgami, wreszcie przytacza proroctwa spełnione oraz te, które dopiero czekają na wypełnienie.

Radykalni uczniowie - John Stott

Radykalni uczniowie - John Stott
Radykalni uczniowie - John Stott

Autor: John Stott

Ilość w zestawie: 1 szt.

25,00 zł Taniej w zestawie!

Radykalni uczniowie - sercem oddani Chrystusowi

„Radykalni uczniowie” to jego swoisty testament – książka o tym, jak (i dlaczego) powinniśmy naśladować Jezusa oraz żyć w posłuszeństwie Jego nauczaniu. Autor przedstawia osiem dziedzin, w których nasze pełne oddanie postrzega jako obowiązek Kościoła wobec świata. Odsłania też przed nami paradoks kryjący sią w radykalnym uczniostwie: oto ewangelia oferuje życie, życie w najwspanialszym z wymiarów; oto odpowiedzialne jej przyjęcie pociąga za sobą śmierć, śmierć dla naszej poprzedniej natury. Prawdziwe chrześcijaństwo jest bowiem powstaniem ze śmierci do życia.

John R. W. Stott (1921–2011), brytyjski pastor, kaznodzieja i teolog anglikański stał się jedną z najcharakterystyczniejszych postaci ewangelikalnego protestantyzmu ostatnich kilkudziesiecioleci. “Time” zaliczył go do stu najbardziej wpływowych ludzi świata, a polskim Czytelnikom spośród wielu jego książek znany jest bestseler “Chrystus i Ty”.

Niezwykłym jest, że jeden z największych klasyków ewangelikalizmu kończy swoją kilkudziesięcioletnia służbę globalnego nauczyciela wielu pokoleń książką poświęconą UCZNIOSTWU - kwintesencji chrześcijaństwa. Wzruszające, gdy w pożegnalnych z życiem i służbą słowach wypowiada swoje pożegnalne przesłanie. Na kartce papieru zapisuje ostatnie ważne przypomnienie, a wkrótce potem… odkłada pióro… już na zawsze. Uczniostwo rozumiane jako duchowa formacja naśladowców Chrystusa, to nie tylko ostatnie polecenie Mistrza, ale też pierwsze zadanie Jego Kościoła. Droga od niewiary do wiary, dojrzałości, wyposażenia i przywództwa, a w koncu do posłannictwa - to droga wytyczona i przeznaczona tym, którzy poprzez osobistą wiarę w Jezusa stali się nie tylko Jego wyznawcami, ale przede wszystkim naśladowcami.

Poczytuję to sobie za wielki przywilej, że mogę polecić tę książkę polskiemu Czytelnikowi. Czynię to z nadzieją, że dla coraz większej rzeszy chrześcijan naśladowanie Chrystusa w życiu i służbie będzie się stawało ich najważniejszą pasją. Pastor W. Andrzej Bajenski, zwierzchnik Kościoła Chrystusowego w RP

Wydawnictwo CLC pragnie przeprosić swych Czytelników za błędy zaistniałe w tekście książki Johna R. W. Stotta “Radykalni uczniowie” powstałe w wyniku wadliwie działającego oprogramowania komputerowego. Sprawił on, że w części przenoszonych wyrazów myślnik został zamieniony w inny, błędny znak.

Charakter pracownika pańskiego - Watchman Nee

Charakter pracownika pańskiego - Watchman Nee
Charakter pracownika pańskiego - Watchman Nee

Autor: Watchman Nee

Ilość w zestawie: 1 szt.

26,00 zł Taniej w zestawie!

W książce Charakter pracownika Pańskiego Watchman Nee omawia szczególne cechy charakteru niezbędne do tego, by być użytecznym pracownikiem chrześcijańskim. Pracownik Pański musi umieć słuchać innych, musi kochać ludzi, umieć przyjmować cierpienie, panować nad swoim ciałem oraz być pilny, powściągliwy i stały. Autor omawia również inne pomocne zagadnienia, związane z uległością oraz stosunkiem do pieniędzy.

Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie Ducha - Watchman Nee

Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie Ducha - Watchman Nee
Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie Ducha - Watchman Nee

Autor: Watchman Nee

Ilość w zestawie: 1 szt.

15,00 zł Taniej w zestawie!

Największe przeszkody w doświadczaniu wzrostu w życiu to nie zewnętrzne okoliczności ani trudności, które napotykamy wokół, a nasz umysł, który wymaga odnowienia, wola, która musi podporządkować się Bogu oraz emocje, którym brak stabilności. Autor przedstawia niezwykle głęboką interpretację biblijnego objawienia na temat potrzeby oddzielenia duszy od ducha.

W co wierzą biblijni chrześcijanie? - Fabian Błaszkiewicz

W co wierzą biblijni chrześcijanie? - Fabian Błaszkiewicz zobacz galerię (2)
W co wierzą biblijni chrześcijanie? - Fabian Błaszkiewicz

Autor: Fabian Błaszkiewicz

Ilość w zestawie: 1 szt.

35,00 zł Taniej w zestawie!

Gdyby wziąć pod uwagę same tylko wyznania wiary zamieszczane w Internecie na stronach wszelkiej maści zborów, denominacji i instytucji ewangelicznego chrześcijaństwa, można by odnieść mylne wrażenie, że wszyscy wyznają to samo i tak samo.
Rzeczywistość „kościółkowa” pokazuje wszakże zgoła odmienne oblicze. Okazuje się, że co pastor, to inne zdanie; co nauczyciel, to inna interpretacja; co denominacja, to inny zestaw dogmatów i zasad dyscypliny.
W co zatem naprawdę wierzą chrześcijanie, którzy - jak sami twierdzą - opierają się wyłącznie na Słowie Bożym?

Prawdziwie Wolni - Reinhard Hirtler

Prawdziwie Wolni - Reinhard Hirtler zobacz galerię (3)
Prawdziwie Wolni - Reinhard Hirtler

Autor: Reinhard Hirtler

Ilość w zestawie: 1 szt.

40,00 zł Taniej w zestawie!

Ta książka może stać się początkiem Twojej podróży do pełnego zwycięstwa nad grzechem.

Opis

10 Książek Polecanych Przez Tajemny Plan

Tajemny Plan jest ogromnym projektem i zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest łatwo zapamiętać gdzie Fabian wspominał o czym… dlatego też prowadzone są prace nad stworzeniem nowej strony www z odpowiednio otagowanym całym contentem Tajemnego Planu.

Ale, ale! Co to ma wspólnego z książkami?

Raz na jakiś czas Fabian poleca konkretne książki, tłumaczy dlaczego są wartościowe i mniej lub bardziej obficie cytuje je w nauczaniu. Z pomocą zespołu TP przygotowałem dla Ciebie listę 10 odniesień do 10 książek polecanych przez Fabiana.

Pod linkiem znajdziesz fragment nauczania w którym Fabian Błaszkiewicz odnosi się do danej książki.

 

  1. Jak studiować Biblię - Watchman Nee Video Komentarz na YouTube
  1. Posługa Słowa Bożego - Watchman Nee - Video Komentarz na YouTube
  1. Chrystus rzeczywistością wszelkich duchowych rzeczy i spraw - Watchman Nee Video Komentarz na YouTube
  1. Modlitewna posługa kościoła - Watchman Nee Video Komentarz na YouTube
  1. Poznaj Biblię w 24 godziny - Chuck Missler - Video Komentarz na YouTube
  1. Prawdziwie Wolni - Reinhard Hirtler
  1. Radykalni uczniowie - John Stott - Video Komentarz na YouTube
  1. Charakter pracownika Pańskiego – Watchman Nee - Video Komentarz na YouTube
  1. Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha – Watchman Nee - Video Komentarz na YouTube
  1. W co wierzą biblijni chrześcijanie? - Fabian Błaszkiewicz - Video Komentarz na YouTube

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.

Newsletter
Chcesz żebym dał Ci znać, gdy wydamy nową książkę? Albo, gdy pojawi się nowy wpis na blogu? Zapisz się do listy mailingowej:
Szanuję Twoje dane, szczegóły w polityce prywatności

Darmowa Dostawa


Tajemny Plan Poleca - 10 Książek Wybierz warianty produktu (1/10)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl